Vedlikehold av ferdigplen

Klipping

En ferdigplen kan klippes en uke etter legging. For at du skal opprettholde en sunn og frisk plen, bør gresset klippes minst en gang i uken. Høyden på gresset bør ikke klippes lavere enn 2,8 – 3 cm. Golfgress kan klippes lavere, men det er kun spesialblandinger til akkurat disse formålene som tåler en så lav klippehøyde. Det er også viktig å tenke på at man ikke klipper for mye av gresset av gangen. Du kan maks klippe 1/3 av den totale høyden på gresset. Klipper du gresset for lavt eller for mye av gangen vil gresset bli gult. Deretter kan man kan få innvandring av ugras og et rufsete utseende på gressplenen.

Ha en god rutine på klippeutstyret. Knivene på en gressklipper bør slipes i starten av hver vår. En skarp kniv lager ikke store skader som sløve kniver gjør.

Klipping

Gjødsling

For at ferdigplenen skal trives og opprettholde en frisk grønn farge i mange år fremover, trenger gresset næringsstoffer. En nylagt plen bør tilføres gjødsel i form av langsomtvirkende gjødsel. For å opprettholde en god kvalitet bruker vi Anderson og Gro-Powergranulert gjødsel. Denne typen gjødsel gir næringsstoffer til ferdigplenen over lengre tid, som hindrer utvasking av næring fra hagen, i tillegg til at man slipperå gjødsle så ofte.

Gjødsling

Kalking

Jan – april er tiden for å kalke. Det er imidlertid viktig å vurdere nødvendigheten av kalking. Kalker man hvert år øker ph’en. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere, er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser i milde vintrer, når det er for kaldt for gresset og vokse . Kalken fjerner ikke mosen, men bedrer næringstilførselen til gresset, som fører til at gresset i ferdigplenen trives bedre og utkonkurerer mosen.

Kalking

Vanning

Etter legging av ferdigplen, er det viktig å følge opp med regelmessig vanning de første 14 dagene. Når ferdigplenen skal vannes må det gjøres skikkelig, slik at gresset får en god vannmetning. Vannet skal ha drenert gjennom gresset og godt ned i bakken. En lett vanning har ingen hensikt, da dette ofte fordamper utover dagen. I etablert ferdigplen, kan gresset gå 7 dager til 14 dager uten nedbør. Noe mer enn dette er ikke å anbefale, da kan gresset blir svekket og faren for sykdom og ugressangrep øker. Det kan være lurt å sette på vann tidlig om morgen. Det er fint hvis plenen får tørke opp i løpet av dagen. En opptørking midt på dagen virker forebyggende mot soppangrep.

Vanning

Lufting

Det er ikke vanlig å drive med plenlufting, men dette gjør jorden rundt røttene mer porøs, slik at det kan komme luft ned til røttene. Dette er viktig for å oppnå en god vekst. Ved hardpakkede plener er det lurt å drive med plenlufting om våren. Dette kan gjøres ved å kjøpe/ leie en plenluftemaskin eller det kan gjøres med greip. Når en bruker greip til å lufte plen, stikkes den min 10 cm ned der dette er mulig. Press den så frem litt en gang, og tilbake neste gang, mens den står nedi plenen på forannevnte dybde. Da får du synlige hull på et par cm etter at du har trukket opp greipen. Gjenta med ca 20 cm avstand. 

Ved å bruke organisk gjødsel, vil en legge forholdene til rette, slik at en får mange marker og et rikt mikroliv i jorden. Dette livet under plentorven er med på å holde jorden i  hevd, slik at den er porøs. Godt mikroliv i jorden, kan i mange tilfelle erstatte plenlufting

Lufting

Toppdressing

Toppdressing  av plenen, vil si å tilføre plenen et lite lag, 1-2 cm  med porøs vekstmasse  øverst i plenen. Gjør en dette en gang for året vil det resultere i at   gressrøttene vil begynne å vokse  i det nye laget og således få et nytt og luftigere vekstsjikt. Toppdressing påføres når plenen er i god vekst og minimum 2 år etter nyanlegg, Plenen bør være tørr. Bland 4 bøtter sand til en bøtte god jord. Bland dette godt og strø eller spad det ut. Har du kompost, kan jorddelen bestå av halvparten kompost. Når det er strødd ut, bruk en kost eller fin rive til å fordele eventuell ujevn strøing. Vann eller vent på regnvær. Blir toppdressingen over 2 cm, må det såes på nytt.

Toppdressing

Godt vedlikehold av din ferdigplen


Det er viktig å vedlikeholde ferdigplenen for å opprettholde et friskt og grønt gress.

Vil du ha ferdigplen levert til deg? Kontakt oss nå.