Beskrivelse

Sedum, også kjent som bergknapp, er utbredt stort sett over alt på den nordlige halvkule. Et kjennetegn på denne plantearten er at de har lav vekst og tykke blader. Mange av artene vokser gjerne på tørre steder med små krav til jordsmonn, f.eks på steingjerder og svaberg.

Datablad