Beskrivelse

Grovbark og Prydbark passer fint som dekkmateriale i din hage


Grovbark av gran og furu:

Bruksområder:
Grovbark passer godt til dekkmateriale rundt trær, busker og rabatter. Men bark passer godt i bratte skråninger og parker. Barken kan også brukes andre steder hvor man ønsker å hindre at ugress vokser frem. Under barken kan man legge en barkduk for å hindre tilveksten av ugress ytligere. Det bør legges et barklag på 7cm over barkduken. Hvis det ikke legges barkduk, bør det legges et lag på minst 10cm.

Vedlikehold:
Bark brytes ned til jord etter en stund, noe som betyr at vedlikeholdsbarking er viktig for å opprettholde et pent utseende der man har lagt bark. Det betyr at man bør tilføre 2-3cm hvert år. Bark forbruker Nitrogen når det brytes ned, derfor bør det vurderes å punktgjødseles med høyere konsentrasjoner med Nitrogen der man ønsker effekten av gjødslingen. Ettersom barken brytes ned, så vil næringsstoffene frigjøres og bli tilgjengelig for plantene.


Prydbark av gran og furu:

Bruksområder:

Egner seg bedre i rabatter eller bed med sommerblomster, stauder, løkplanter eller små dekorative busker, hvor man ønsker en dekorativ bakgrunn til å bryte med plantenes farge. Prydbark hemmer også ugras, som grovbarken. Man bør også her legge under barkduk for å forhindre at ugress vokser frem.

Vedlikehold:
Akkurat som grovbarken, så brytes prydbarken ned over tid, som krever at det blir foretatt vedlikeholdsbarking jevnlig, det samme gjelder vedlikehold i forhold til gjødsling

Datablad